لیست مدال ها:

 • دانشجو
  اولین سوال با 1 امتیاز
  0
 • مدرس
  اولین مطلب با 1 امتیاز
  3
 • معلم
  اولین پاسخ با 1 امتیاز
  0
 • محقق
  سوالی پرسیده و پاسخ را بپذیرید
  0
 • آگاه
  مطالعه راهنمای سایت
  3
 • آواتار
  آواتار خود را تغییر دهید
  3
 • سلام دنیا
  اطلاعات کاربری خود را تکمیل کنید
  0
 • سوال خوب
  سوال با 10 امتیاز
  0
 • سوال پسندیده
  سوال با 25 امتیاز
  0
 • سوال عالی
  سوال با 50 امتیاز
  0
 • مطلب خوب
  مطلب با 10 امتیاز
  0
 • مطلب پسندیده
  مطلب با 25 امتیاز
  0
 • مطلب عالی
  مطلب با 50 امتیاز
  0
 • پاسخ خوب
  پاسخ با 10 امتیاز
  0
 • پاسخ پسندیده
  پاسخ با 25 امتیاز
  0
 • پاسخ عالی
  پاسخ با 50 امتیاز
  0
 • ویراستار
  اولین ویرایش
  3
 • مسلط
  اولین سابجکت
  2
 • یادداشت
  اولین یادداشت
  2
 • پیام پیام
  دریافت پیام پروفایل از 5 نفر
  0
 • خاص
  دریافت پیام خصوصی از 5 نفر
  0
 • رفیق
  اولین دوست
  2
 • دوستانه
  10 دوست داشته باشید
  0
 • کاربلد
  10 دنبال کننده داشته باشید
  0
 • کارشناس
  25 دنبال کننده داشته باشید
  0
 • متخصص
  50 دنبال کننده داشته باشید
  0
 • بخشش
  خارج سازی از مسدودیت
  0
 • کالکتور
  50 آیتم را کالکشن کنید
  0
 • سوال برگزیده
  سوال کالکشن شده توسط 10 نفر
  0
 • سوال درخشان
  سوال کالکشن شده توسط 30 نفر
  0
 • مطلب برگزیده
  مطلب کالکشن شده توسط 10 نفر
  0
 • مطلب درخشان
  مطلب کالکشن شده توسط 30 نفر
  0
 • سابجکت برگزیده
  سابجکت کالکشن شده توسط 10 نفر
  0
 • سابجکت درخشان
  سابجکت کالکشن شده توسط 30 نفر
  0
 • مفسر
  10 دیدگاه بفرستید
  0
 • متبحر
  10 دیدگاه با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • حامی
  اولین امتیاز مثبت
  6
 • منتقد
  اولین امتیاز منفی
  1
 • وفادار
  انصراف از حذف
  0
 • سازمانده
  تغییر برچسب های مطلب
  3
 • سرپرست
  اولین برچسب تایید شده
  0
 • برچسب مفید
  ساخت برچسبی که در 20 مطلب استفاده شود
  1
 • امید بخش
  امتیاز به 100 سوال
  0
 • متعهد
  امتیاز به 100 مطلب
  0
 • مسئول
  امتیاز به 100 پاسخ
  0
 • دیدگاه خوب
  دیدگاهی با 10 امتیاز
  0
 • استاد
  پاسخی پذیرفته شده با 20 امتیاز
  0
 • سر سخت
  5 پاسخ پذیرفته شده بدون امتیاز
  0
 • خود آموز
  پاسخ به سوال خودتان بوده و 3 امتیاز بگیرد
  0
 • احیا گر
  20 روز پس از سوال اولین پاسخ را ارسال کنید با حداقل 2 امتیاز
  0
 • تردست
  40 روز پس از سوال پاسخی ارسال کنید که 5 امتیاز بگیرد
  0
 • مراقب
  اولین گزارش تایید شده
  0
 • ستوان
  25 گزارش تایید شده
  0
 • مارشال
  50 گزارش تایید شده
  0
 • داور
  دادن 30 امتیاز در یک روز
  0
 • کنجکاو (سوال)
  25 سوال با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • پی جو (سوال)
  50 سوال با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • سقراط (سوال)
  100 سوال با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • کنجکاو (مطلب)
  25 مطلب با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • پی جو (مطلب)
  50 مطلب با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • سقراط (مطلب)
  100 مطلب با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • کنجکاو (پاسخ)
  25 پاسخ با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • پی جو (پاسخ)
  50 پاسخ با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • سقراط (پاسخ)
  100 پاسخ با امتیاز 5 یا بالاتر
  0
 • پرطرفدار
  پاسخی با دو برابر امتیاز نسبت به پاسخ 10 امتیازی پذیرفته شده
  0
 • روشن گر
  اولین پاسخ سوال با 10 امتیاز و پذیرفته شده
  0
 • سر بلند
  20 عدد از پاسخ های شما پذیرفته شوند
  0
 • با شکوه
  50 عدد از پاسخ های شما پذیرفته شوند
  0
 • تاج خروس
  سوالی با 0 امتیاز 0 پاسخ و 0 دیدگاه در طول یک هفته
  0
 • خاطرخواه
  تعیین دوستان نزدیک
  0
 • سخاوتمند
  تغییر از اشتراک محدود به همه
  0
 • بلاگر خوب
  دیدگاه در بلاگ با 20 امتیاز
  0
 • بلاگر برتر
  دیدگاه در بلاگ با 50 امتیاز
  0
 • شگفت انگیز
  کسب 100 امتیاز در یک روز
  0
 • حماسی
  کسب 100 امتیاز روزانه در 25 روز
  0
 • افسانه ای
  کسب 100 امتیاز روزانه در 50 روز
  0
 • هواخواه
  بازدید از سایت برای 30 روز متوالی
  1
 • متعصب
  بازدید از سایت برای 100 روز متوالی
  0
 • سال خوب
  فعال در طول سال با کسب حداقل 100 امتیاز
  1
 • سوپرمن
  کسب تمامی مدال ها
  0
نشانگر تعداد افرادیست که موفق به کسب این مدال شده اند.
مدال های دارای این نشان را میتوان چندین مرتبه کسب کرد.
مدال های دارای این نشان بلافاصله اعطا نشده و نیازمند زمان هستند.