• 0

حذف استایل های متن در هنگام Paste در TinyMCE

برای آنکه استایل های کپی شده به همراه متن، در هنگام Paste درون TinyMCE خودکار حذف شوند،

ابتدا دقت کنید که در قسمت پلاگین ها paste را داشته باشید، سپس paste_as_text را نیز افزوده و مقدارش را true تعیین کنید:

tinymce.init({
  plugins: "paste",
  paste_as_text: true
});

 

افزودن دیدگاه

  بدون پاسخ

  لیست امتیاز دهندگان
   تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.