• 0

آموزش نصب Composer در ویندوز

به آدرس زیر رفته و فایل Composer-Setup.exe را دانلود کنید:

https://getcomposer.org/download/

فایل installer را اجرا و در مرحله دوم مکان فایل php.exe را مشخص کنید. مثال:

c:\xampp\php\php.exe

مراحل را ادامه دهید تا نصب کامل شود.

نکته: نیازی به تعیین proxy و یا ویرایش Environment Variable ها نیست.

 

اکنون Composer نصب شده است که به منظور بررسی صحت آن، command prompt را باز کرده و دستور زیر را اجرا کنید:

composer --version

که در صورت درستی، ورژن Composer نمایش داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.