• 3

استفاده از فونت نستعلیق در طراحی وب سایت

برای استفاده از فونت نستعلیق یا هرگونه فونت خاص فارسی دیگر در طراحی وبسایت  از این روش استفاده کنید:

 • سه نوه فایل eot , ttf و woff مربوط به فونت را دانلود کنید . مثلا برای فونت نستعلیق این سه نوع فایل از آدرس های ذیل قابل دانلودند :

 فایل ttf  فایل eot   فایل woff

 • فایل ها را در گوش font  بگذارید و کد زیر را به css خود اضافه کنید :
  @font-face {
  font-family: 'IranNastaliq';
  src: url('../fonts/IranNastaliq.eot?#') format('eot'),
  url('../fonts/IranNastaliq.ttf') format('truetype'),
  url('../fonts/IranNastaliq.woff') format('woff');
  }
 • از کد زیر در هر قسمتی که نیاز به استفاده از فونت دارید استفاده کنید :

   

  font-family:IranNastaliq,'IranNastaliq',tahoma;

  مثلا در قسمت Body :

   

  <html>
    <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <title>IranNastaliq test</title>
      <style>
         .myclass{
         font-family:IranNastaliq,'IranNastaliq',tahoma;
         font-size:12px;
        }
      </style>
    </head>
  
    <body>
      <div class="myclass"> این صفحه به عنوان نمونه، ایجاد شده است </div>
    </body>
  </html>   
افزودن دیدگاه

  بدون پاسخ

  لیست امتیاز دهندگان
   تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.